eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine

30.11.2012

Vaata siia: HEADE NÄIDETE ANDMEBAAS

Sageli räägitakse ettevõtete keskkonnategevuse kasulikkusest (k.a majanduslikust), aga vähe on kogutud kodumaiseid näiteid, mida võiks ka teistele ettevõtetele eeskujuks tuua. Selle lünga täitmiseks taotles EKJA (Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon) 2009. aasta algul toetust Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi Vabaühenduste Fondist (VÜF), et edendada ettevõtete ja organisatsioonide vahelist koostööd keskkonnajuhtimise valdkonnas ning EKJA kui organisatsiooni toimimise tõhustamiseks. Projekti kestis 2009. aasta juunist kuni 2010. aasta juunini.

Projekti “Keskkonnahoidliku ettevõtluse koostöövõrgustiku tõhustamine” eesmärk on ettevõtlusega seotud keskkonnahoidliku tegevuse toetamine, sh teadlikkuse ja pädevuse tõstmine saastuse vältimiseks ning ressursside keskkonnasäästlikuks kasutamiseks (s.h keskkonnahoidliku tegevuse laiem propageerimine ettevõtete ja organisatsioonide seas). Paljud ettevõtted on oma keskkonnategevust parandanud – näiteks ressursikasutust tõhustanud, investeerinud keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse/lahendustesse, keskkonnajuhtimissüsteeme rakendanud, keskkonnahoidlikke tooteid arendanud, nii töötajate kui avalikkuse keskkonnateadlikkust tõstnud jne, aga kuulda on neist vähe. Seetõttu koguti projekti käigus mitmeid häid näiteid Eesti ettevõtete keskkonnategevuse kasulikkusest. Näidete kogumist jätkatakse ka peale projekti.

Näidete kogumise eesmärk on tuua esile parimad praktikad Eestis tegutsevate ettevõtete keskkonnategevusest, millest võiksid õppida kõik ettevõtted. See on hea võimalus näidata oma edusamme keskkonnavallas väljapoole. Kogutud näiteid  tutvustatakse EKJA teabelehes ning lisatakse eco-net.ee lehel asuvasse andmebaasi.

Kui Teie ettevõte on oma keskkonnategevuses olnud edukas ning see on end ka majanduslikult ära tasunud, siis saada kindlasti meile oma näide, et saaksime selle lisada oma andmebaasi. Et Teie näide andmebaasi jõuaks:

1.    Laadige alla ankeet.
2.    Täitke see vajaliku infoga
3.    Saatke täidetud ankeet aadressile ekja@ekja.ee.

Näpunäiteid ankeedi täitmiseks:


Ettevõttelt oodatakse keskkonnameetme lühikirjeldust. Esmalt tuleks erinevate näidete klassifitseerimiseks  määratleda meetme valdkond A ehk kas meede on seotud:

 • tootmise,
 • toote/teenuse või
 • juhtimisega

Seejärel valida ka valdkond B, mille alla meede kuulub:

 • energia,
 • jäätmed,
 • vesi,
 • õhk,
 • materjalikasutus,
 • riskide vältimine,
 • keskkonnajuhtimise tõhustamine,
 • ettevõtte ühiskondlik vastutus,
 • keskkonnateadlikkuse tõstmine, suhtlus,
 • muu

 

Viimaks kirjeldage lühidalt kõiki meetmeid. Sealhulgas on eriti positiivne tuua esile, kuivõrd on ettevõtte saanud kasu keskkonnategevustesse panustamisest (nii otsest – majanduslikku, kui ka kaudset – maine) ning mil määral on vähenenud negatiivne mõju keskkonnale.Lisateave:

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) 
ekja@ekja.ee
+372 627 6112

NB! EKJA täiendas andmebaasi ka KIK toetatud projekti "Keskkonnahoidlike ettevõtete tunnustusskeemi täiustamine" raames (Keskkonnaministeeriumi konkursil "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" osalenud eeskujulike näidete varal). Täpsem info projektist: http://www.ekja.ee/index.php?m=332&l=35

Viimaks kirjeldage lühidalt kõiki meetmeid. Sealhulgas on eriti positiivne tuua esile, kuivõrd on ettevõtte saanud kasu keskkonnategevustesse panustamisest (nii otsest – majanduslikku, kui ka kaudset – maine) ning mil määral on vähenenud negatiivne mõju keskkonnale.


Lisateave:

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
ekja@ekja.ee
+372 627 6112 (Evelin Urbel-Piirsalu)

 

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »