eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 12. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Jäätmed

31.05.2011
Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest jäätmealastest õigusaktidest (jäätmeseadus ja selle alamaktid). 


Jäätmeseadus (28.01.2004) sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.


Määrused:

Jäätmekäitlustoimingud
Olmejäätmete sortimine 
Probleemtooted

Jäätmehoolduse üldnõuded

Ohtlike jäätmete käitlemine

Kaevandamisjäätmete käitlemine

  Jäätmeluba

  Ohtlike jäätmete käitluslitsents

  Metalljäätmete kogumise eritingimused

  Arvestus ja aruandlus 

  Jäätmete põletamine

  Biolagunevate jäätmete käitlemine

  tagasi

  E-õpe
  Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
  Viimased uudised:
  23.03.2016
  Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
  25.09.2015
  Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
  14.04.2015
  Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
  Login:
  Parool:
  pea mind meeles
  Unustasid parooli? »
  Registreeru »