eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Kemikaalid

31.05.2011
Allpool leiate valiku kemikaali ja selle käitlemist reguleerivatest õigusaktidest (kemikaaliseadus ja selle alamaktid). 

1.detsembril 2015 jõustus uus kemikaaliseadus, mis asendas hetkel kehtiva kemikaaliseaduse, mis oli rohkete muudatuste tõttu muutunud raskesti loetavaks. Seaduse jõustumisel muutusid paljud määrused kehtetuks. 
Sisulised muudatused puudutavad eelkõige suurõnnetuse ohuga ettevõtet ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavaid tooteid käitlevaid ettevõtjaid.

Kemikaaliseadus (29.10.2015) annab õigusliku aluse kemikaali käitlemise korraldamiseks ja reguleerimiseks ning kemikaali käitlemisega seotud majandustegevuse piiramiseks eesmärgiga kaitsta inimese elu ja tervist, asja ja keskkonda ning tagades kaupade vaba liikumine. 


Kehtetuks muutunud määrused:

Ohtlike kemikaalide identifitseerimine, klassifitseerimine, pakendamine, märgistamine
Nõuded ohtlikele veostele
Ohtliku kemikaali ohtlikkuse alammäär ja künnikogus; suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria; ohtliku ettevõtte määratlemise kord
Ohtlik ja suurõnnetusohuga ettevõtte

Kehtivad määrused:

Ohtlike kemikaalide arvestus 

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »