eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Energiasääst

31.08.2011 // www.eco-net.ee

Energiasääst
Energiasäästuvõistlus Energy Trophy+

Vaata teemakohaseid õigusakte!

Enamik arenenud tööstusriike tagab energia kõrgema efektiivsuse rakendades riiklikku regulatsiooni, energiakasutuse planeerimist ja kaasaegset tehnoloogiat. Praegu on energiasääst olulisel kohal nii Euroopa Liidu kui ka Eesti Vabariigi energiapoliitiliste eesmärkide saavutamisel.

Eestis seisab tarbija praegu valiku ees - kas suurendada energia tarbimist või hoopis säästa seda. Selleks, et juhtida tarbija otsust ühiskonna seisukohalt õiges suunas, peavad energia hinnad peegeldama neid kulutusi, mis ühiskond teeb oma liikmete varustamiseks neile vajaliku energiaga. Antud lahendus aitab vältida situatsioone kus tarbija seisukohalt kõige tasuvam otsus võib põhjustada ühiskonnale suuri kulutusi. Lõpptarbija mõjutamine on üks võimalik meetod investeeringute teostamiseks. See tooks kindlasti kaasa positiivse tulemuse nii tarbijale kui ka tootjale, vastavalt leevendaks kohanemist tõusvate energiahindadega ja lükkaks edasi investeeringuid uutesse tootmisseadmetesse.

Loe edasi energiasäästuportaalist: http://kokkuhoid.energia.ee/   

Roheline Energia on Eesti Energia, sihtasutuse Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEIT) ja sadade toetajate kaasabil loodud osalussüsteem, mis toetab ja propageerib taastuvenergiat.

Rohelise Energia (RE) ostjad tarbivad tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning toetavad taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist. RE tarbimist kinnitab vastavalt kasutatavale elektrienergia hulgale tarbijale välja antav sertifikaat, millega kaasneb õigus kasutada RE kaubamärki.

Loe Rohelise Energia kodulehte.

        

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »