eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 12. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Ökoloogiline maksureform

31.08.2011 // www.eco-net.ee

Ökoloogiline maksureform ehk ökomaksureform on tööhõive parandamist ja loodusvarade säästvat kasutamist taotlev maksupoliitika reform. Ökomaksureform võib lahendada tööpuudusega ning keskkonnaga ja majandusliku tõhususega seotud probleeme. Ökomaksu käigus jaotub maksukoorem ümber tööjõu maksustamiselt tarbimise ja keskkonnavarude maksustamisele, andes seega turukonkurentsi tingimustes õigemat majanduslikku tagasisidet toote või tegevuse mõjust keskkonnale ja sotsiaalsele olukorrale. 

(Loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe sätestab 7.12.2005 vastu võetud keskkonnatasude seadus).
 
Endine keskkonnaminister Villu Reiljan selgitab, miks maksureform on hädavajalik:
 
Ökoloogiline maksureform on hädavajadus, mis paneb ettevõtted ja tarbijad käituma keskkonnale sõbralikumal viisil. Maksureformi eesmärk on saavutada Eestis säästev areng, kus majandus, sotsiaalelu ja keskkond arenevad üheskoos, mitte üksteise arvel.
 
Maksureformi kõige ilmekam samm on suurenevad ressursi- ja saastetasud, mis annavad end eelkõige tunda Eesti taastumatu loodusressursi kasutajatele ning saastajatele. Neil tekib valik investeerida kallisse, kuid keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse, vähendades oma keskkonnatasusid või jätkata nagu varem. Kui majanduslikult on tasuvam investeerida uutesse tehnoloogiatesse, siis seda ka tehakse.
 
Tarbijatel tuleb muutunud maksuolukorras üle vaadata oma tarbimisharjumused. Iga ost toetab mingisuguse käitumisviisi edendamist. Kõikide maksureformiga algatatud sammude eesmärk on ühene - iga saastaja või tarbija maksab kinni tema tekitatud keskkonnakahjud.
 
Ökoloogilise maksureformi eesmärk on vähendada tööjõu maksustamist, suurendades samal ajal loodusressursside kasutamise ja saastamise maksustamist, sealjuures üldist maksukoormust mitte tõstes. Ökoloogilisest maksureformist tulenev mõju inflatsiooni suurenemisele Eestis on marginaalne.
 
Ökoloogiline maksureform on tulevikunägemuses oluline hoob, et Eesti majanduse konkurentsivõime kasvaks ja meie elanikele oleks tervislik elukeskkond kättesaadav ka aastate pärast.
 

NB! Ettekanded (pärinevad 12. juunil 2007 EKJA korraldatud seminarist teemal "Ökomaksureform ja uued maksud". Seminaril tutvustati maksude tähtsust ökomaksureformi osana, anti ülevaade lähiaastate energiatoodete maksumuutustest ning arutleti keskkonnamaksude kasutuse üle):

Energiatoodete maksustamise tulevik - Lauri Lelumees, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist

Keskkonnamaksud - kuhu need kaovad? - Tõnis Meriste, Eesti Energia keskkonnajuht, EKJA juhatuse liige

 

 


 

 

 

                

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »