eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Välisõhu kaitse

31.05.2011
Allpool leiate valiku välisõhu kaitset reguleerivatest õigusaktidest, mis on kohaldatud ettevõtete tegevuseks (välisõhu kaitse seadus ja selle alamaktid). 

Välisõhu kaitse seaduse (05.05.2004) põhieesmärk on välisõhu kvaliteedi säilitamine piirkondades, kus see on hea, ja välisõhu kvaliteedi parandamine piirkondades, kus see ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Selle seadusega reguleeritakse tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine, osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust põhjustavate tegurite ilmnemine.
  

Määrused:

Välisõhu saastatuse tase
Riigi territooriumi jaotus piirkondadeks välisõhu kvaliteedi järgi
Välisõhu saastatus, saastetaluvus, saasteainete sisaldus
Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus värvides, lakkides ja sõidukite lõppviimistusmaterjalides
Saasteaine sisalduse orienteeruv ohutu tase
Saasteainete heitkoguste määramise kord ja meetodid
Paiksele saasteallikale esitatavad nõuded
Saasteained tiheasustusega piirkonnas
Liikuvale saasteallikale esitatavad nõuded
Kütusele esitatavad nõuded
Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba
Osoonikihi kaitsmine
Kasvuhoonegaaside ohje
Saastamisega seotud tegevusest aruandmine
 Taastuvenergiaallikate kasutamise ning energiatõhususe tõstmise toetamine
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine:

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »