eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Muudatused õigusaktides

01.01.2015

Allpool leiate november 2014 kuni mai 2015 vastu võetud uute õigusaktide ning õigusaktides aset leidnud muudatuste loendi. Esitamiseks on valitud ettevõtete jaoks olulisemad keskkonnaalased õigusaktid. Samuti saate allpool viite eelnõude leidmiseks internetist. Sulgudes muudatuse jõustumise kuupäev.

Käesolev õigusaktide loetelu on koostatud 29. jaanuaril 2016. Allikas www.riigiteataja.ee


MUUDATUS ÕIGUSAKTIS:

Kompleksluba

Energiatõhusus

Kemikaalid

Pakendiseadus

Jäätmeseadus

Veeseadus

Välisõhu kaitse seadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Keskkonnatasude seadus (01.01.2016)

Vedelkütuse seadus (01.01.2016)

Vedelkütuse erimärgistamise seadus (01.05.2015)

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus (07.03.2015)

Metsaseadus (18.01.2016)

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (01.07.2015)

Veeseadus (18.01.2016)

Maaparandusseadus (01.09.2015)

Jäätmeseadus (18.01.2016)

Välisõhu kaitse seadus (01.07.2015)

Riigihangete seadus (02.04.2015)

Metsa korraldamise juhend (27.11.2015)

 

EELNÕUD:

Eelnõude otsimise allikana saate kasutada õigusaktide eelnõude elektroonilist kooskõlastamise süsteemi: http://eelnoud.valitsus.ee

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »