eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Kiirgus

31.05.2011

Allpool leiate valiku kiirgust reguleerivatest õigusaktidest (kiirgusseadus ja selle alamaktid). 

Kiirgusseadus (24.03.2004) sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel. 

Määrused:

Väljaarvamistasemete tuletamine; radionukliidide väljaarvamistasemed

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsed ained, radioaktiivsete ainetega saastunud esemed - nende vabastamine, ringlusessevõtt ja taaskasutamine

Kiirgustegevusluba

Efekt- ja ekvivalentdoosi piirmäärad ja  hindamine

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Välistöötaja

Radioaktiivsed jäätmed

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbivedu

Radionukliidide aktiivsustasemed; kiirgusallika asukohaks olevad ruumid; kiirgusallika märgistamine

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »