eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 22. november, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Õigusaktid

15.04.2014
Selle lehekülje eesmärk on informeerida eelkõige ettevõtteid nende jaoks olulistest keskkonnaõigusaktidest. Lehekülje vasakul olevas menüüs leiate õigusakte teemade kaupa lahti seletatuna.
 
"Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid" alt leiate viimaste kuude jooksul täiendatud või täiesti uued õigusaktid. NB! Viimati uuendati õigusaktide loetelu 1. veebruaril 2016.
 
 
Keskkonnaalaste õigusaktide seos ettevõtte tegevusega
 
Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hoiduma sellele kahju tekitamast.
 
Kui siiamaani on ettevõtluse aluseks olnud valdavalt majandus, siis tänapäeval on selgelt näha, et tuleb arvestada ka teiste aspektidega. Teatavasti ei toimu äritegevus tühjas ruumis ega vaakumis.
 
Ettevõtte tegevus on seotud kolme keskkonna põhikomponendiga: maapind, õhk ja vesi. Klassikaliselt vaadatakse ettevõtte koosmõju keskkonnaga süstemaatselt – sisend/väljund. Kõik tegevused omavad mingisugust keskkonnamõju. Näiteks ettevõtted tarbivad oma tegevuseks elektri- ja soojaenergiat, tooraineid, vett. Nende hankimine ja ammutamine mõjutab keskkonda. Tegevuse tulemusel tekib terve hulk jäätmeid, mis ühel või teisel viisil jõuavad samuti keskkonda. Siinkohal on üha olulisemaks muutunud toodetest ja teenustest tuleneva keskkonnamõju väljaselgitamine ja ohjamine – olelusringil põhinev tootmine.
 
Lisaks majanduse ja keskkonna komponendile on ettevõtte tegevuses tähtis ka sotsiaalne ehk ühiskondlik pool, muuhulgas töötajate heaolu ja ettevõtte ühiskondlik vastutus.
 
Kõiki neid eespool nimetetud kolme valdkonda (keskkond, majandus, ühiskond) mõjutab omakorda poliitiline dimensioon, mis väljendub õigusaktide nõuete regulatsiooni kaudu.
 
 
Seaduspärast tegutsemist!
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »