eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Trükised

Jäätmearuandluse juhendmaterjal


Ilmumisaeg ja -koht: 2006
Autor/koostaja: Säästva Eesti Instituut

Juhendi elektrooniline versioon on kättesaadav siit.   
 

Jäätmearuandlus annab ülevaate jäätmetekkest ja -käitlusest ning selle põhjal saab jäätmekäitlust kavandada. Jäätmete liigitamise ja arvestuse pidamise ning jäätmearuannete koostamisega seoses on tõstatunud palju küsimusi, mis tingis vajaduse jäätmearuandlust käsitleva juhendmaterjali järele.

Jäätmearuandluse juhendmaterjal püüab pakkuda ülevaadet jäätmearuandlust ja sellega seonduvaid teemasid reguleerivate õigusaktide nõuetest ning anda selgitusi ja juhendeid jäätmearuande koostamiseks. Juhendmaterjal on mõeldud eelkõige jäätmearuande vastuvõtjatele ja esmastele kontrollijatele – Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste jäätmespetsialistidele, aga ka jäätmearvestuse ja -aruandluse kohuslastele – ettevõtetele, sh jäätmekäitlusettevõtetele. Juhend pakub  vajalikku teavet ka teistele huvirühmadele.

Juhendi koostas Säästva Eesti Instituut koostöös Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusega ning Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistustega. Juhendi koostamist rahastas keskkonnaministeerium.

 

 

                        

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »