eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Trükised

Ökokaardistamine


Ilmumisaeg ja -koht: 2003
Autor/koostaja: Heinz-Werner Engel/SEI-Tallinn
Märksõnad: keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine

Ökokaardistamine on lihtne visuaalne vahend eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks, juhtimiseks ning sellest teavitamiseks. Ökokaardistamine on lihtne abivahend neile ettevõtetele, kes soovivad kiiresti saada ülevaadet oma keskkonnategevusest ja võimalikest probleemidest ning selle põhjal parandada selle tegevuse tulemuslikkust. Ökokaardistamine on ka hea vahend ettevõtte esmase keskkonnaülevaatuse läbiviimiseks, kui juurutatakse standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (ISO 14001, EMAS).

Ökokaardistamise metoodika sisaldab mitut etappi, kus määratletakse ettevõtte asukoht ümbritseva suhtes, hinnatakse materjalivoogusid ja ressursikasutust, kaasatakse töötajad probleemide väljaselgitamise ja lahendamise protsessi ning koostatakse ökokaardid, mis üldjuhul käsitlevad kuute teemat: vesi; pinnas ja ladustamine; õhk, müra ja tolm; energia; jäätmed ja riskid. Saadud andmetele toetudes koostatakse oma keskkonnategevuse esmane ülevaade, mis on aluseks lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi loomisel.

Ökokaardistamise käigus määratletakse keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatorid ning koostatakse ka lühike keskkonnaaruanne.

Ökokaardistamine on praegu täiustamisel. Uue ökokaardistamise versiooni abil peaksid ka väikesed ettevõtted saama juurutada lihtsat ja vähese dokumentatsiooniga juhtimissüsteemi, mis vastaks ka ISO 14001 või EMAS nõuetele.

ÖKOKAARDISTAMISE JUHENDMATERJAL ON ALLALAETAV SIIT.

Ökokaardistamise loojaks on Heinz Werner Engel ning lisainformatsiooni ökokaardistamise kohta saab Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonist ja Säästva Eesti Instituudist või kontaktidel:


Ecomapping Network – Heinz Werner Engel
35 rue van Elewyk
N-1050 Brüssel, Belgia
Tel: +322 644 9669
Faks: +322 644 9420
E-mail: ecomapping@skynet.be
www.ecomapping.org

           

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »