eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 22. november, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Trükised

Kiirvalik:

Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis, K. Peterson, P.Kuldna, H. Poltimäe, L. Keerberg, M. Uustal, Tallinn 2006

Ökokaardistamine, Heinz-Werner Engel/SEI-Tallinn, 2003

Ökomärgist tutvustav voldik, SEI-Tallinn, Tallinn, 2008 (ver 2)

EMAS Easy väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, Heinz Werner Engel / Säästva Eesti Instituut

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse Euroopa raamistiku tutvustamine, Euroopa Komisjon, 2005

Euroopa Ühenduse ökomärgise taotlemine, Säästva Eesti Instituut, Tallinn 2006

Jäätmearuandluse juhendmaterjal, Säästva Eesti Instituut, 2006

Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris, Säästva Eesti Instituut, Tallinn 2013

Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamise juhised, Keskkonnaministeerium, 2003

Keskkonnajuhtimissüsteeme tutvustav voldik, Säästva Eesti Instituut, Tallinn 2014

Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat, Inga Belmane, Carl Dalhammar, Harri Moora, 2002, SEI-Tallinn, IIIEE Lund University

Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil, SEI-Tallinn, Keskkonnaministeerium, Tallinn 2007

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat, Gergely Toth, Harri Moora, 2005, Tallinn

Pakenditeatmik, Säästva Eesti Instituut, 2006

Rohelise kontori käsiraamat , Säästva Eesti Instituut, Tallinn 2013

Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni, SEI-Tallinn, INEM, 2004

Standardi ISO 14001:2004 muudatuste ja täienduste seletusi, Säästva Eesti Instituut, 2005

Tõeliselt vastutustundlik ettevõtlus, Gergely Toth, 2007, Ungari

The Truly Responsible Enterprise, KÖVET, 2007 Ungari

Tootja vastutus elektroonikaromu ja romusõidukite käitlemisel, Harri Moora, 2006

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »