eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 12. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Sertifitseerimine

01.11.2006

Sertifitseerimine
Sertifitseerijad

Sertifitseerimine on organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) vastavuse tõendamine rahvusvahelise standardi ISO 14001 või Euroopa Liidu EMAS määruse nõuetele.
Standardi ISO 14001 nõuete kohane keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine vajab organisatsioonipoolset põhjalikku ettevalmistust. Sertifitseerimise käik võib sertifitseerimisorganisatsioonidel olla mõneti erinev, kuid üldjoontes viiakse sertifitseerimine läbi järgmisi etappe järgides:

Esmakülastus ehk eelaudit, kus sertifitseerija informeerib organisatsiooni sertifitseerimisprotsessi käigust ning hindab peamiselt KKJS dokumentatsiooni baasil, kas organisatsioon on valmis põhiauditiks. Vajaduse korral esitatakse ja arutatakse läbi süsteemi puudujäägid (mittevastavused). Tavaliselt saadetakse enne eelauditit sertifitseerijale tutvumiseks KKJS põhidokumendid (käsiraamat). Eelauditiga määratakse kindlaks põhiauditi toimumise aeg ja täpne ajakava.
Sertifitseerimisaudit ehk põhiaudit kestab tavaliselt paar päeva (sõltub organisatsiooni suurusest), mille jooksul kontrollitakse dokumente ja viiakse läbi intervjuusid ning vaatlusi. Selle eesmärgiks on hinnata keskkonnastandardi nõuetele vastavust ning organisatsiooni enda püstitatud keskkonnapoliitika järgimist. Audit peab leidma kinnitust, kas süsteem on juurutatud vastavalt standardi ISO 14001 nõuetele. Pärast hindamist koostatakse kirjalik auditiaruanne, millele lisatakse leitud mittevastavused.

Sertifitseerimine on organisatsioonile oluliseks verstapostiks, ometi ei tähenda selleni jõudmine töö lõppemist. Sertifitseerimine on esimene samm, millele järgneb pidev süsteemi haldamine ja keskkonnategevuse parendamine. Pärast sertifikaadi väljastamist viiakse sertifikaadi väljastanud organisatsiooni poolt regulaarselt läbi korralised hindamised, et tagada organisatsiooni KKJS jätkuv toimimine ja täiustumine. Korraliste hindamiste sageduse paneb paika sertifitseerija (tavaliselt üks-kaks korda aastas). Korraliste hindamiste käigus vaadatakse tavaliselt üle need tegevused ja KKJS elemendid, mis põhjustasid mittevastavusi sertifitseerimisauditil ning mida pole veel hinnatud. Samuti hinnatakse organisatsiooni toimingutes või protsessides toimunud muutusi, mis võivad mõjutada keskkonnajuhtimissüsteemi.

Sertifitseerimisprotsessiks ettevalmistumine
Valmisolek KKJS sertifitseerimisauditiks aitab organisatsioonil kokku hoida aega ja kulutusi. Enne oma KKJS sertifitseerimist peaks organisatsioon olema veendunud, et juurutatud KKJS vastab standardi ISO 14001 nõuetele. Selleks tuleb enne sertifitseerimist läbi viia siseaudit kogu organisatsiooni ja kõikide KKJS elementide ulatuses. Puudulik valmisolek võib hiljem venima hakkava sertifitseerimisprotsessi tõttu väga kulukaks osutuda.

Sertifitseerimisorganisatsiooni valikuks ja sertifitseerimisauditi ettevalmistamiseks tuleks jätta piisavalt aega. Soovitatav on mõelda ja hinnata, milline sertifitseerimisorganisatsioon valida. Aegsasti tuleks ka välja selgitada sertifitseerija nõudmised ja soovitused sertifitseerimise läbiviimiseks, et oleks tagatud kõikide vajalike KKJS dokumentide kättesaadavus ja personali valmisolek. Eestis tegutsevad sertifitseerimisorganisatsioonid.

    

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »