eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 12. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Säästva arengu aruanne

29.08.2011 // www.eco-net.ee

Säästva arengu aruanne
Ökomärgised
Keskkonnateatised

Säästva arengu aruanne (kolmikaruanne)

Lisaks organisatsiooni keskkonnategevusega seotud teabele on huvirühmad üha enam huvitatud ka ettevõtte/organisatsiooniga seotud eetilistest ja sotsiaalsetest valdkondadest (nt töötajate õigused, töötingimused, loomakatsete tegemised jne). Kuna säästva arengu põhiideeks on majandus-, keskkonna- ja sotsiaalvaldkondade tasakaalustatud areng, siis on mõistlik traditsioonilisele finantsmajanduslikke näitajaid esitavale aruandele lisada ka keskkonna- ja sotsiaalnäitajad. Sellist aruannet nimetatakse ka kolmikaruandeks.

Nagu ka keskkonnaaruanne, on säästva arengu aruanne (kolmikaruanne) organisatsioonile vabatahtlik. Seetõttu on ka organisatsioonide motivatsioon seda koostada erinev. Kuid eelkõige näitab kõigi kolme valdkonnaga arvestamine organisatsiooni vastutustundlikku rolli ühiskonnas, mille tulemuseks on organisatsiooni usaldusväärsuse tõusmine, konkurentsivõime suurenemine ja maine paranemine huvirühmade seas. Finantsasutused arvestavad üha enam ettevõtte toimetulekut ka eetiliste, sotsiaalsete ja keskkonnaküsimustega, nähes selles investeeringute riski vähendamise võimalust.

Juhendmaterjalid:
The INEM Sustainability Reporting Guide

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »