eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Olelusringi hindamine

29.08.2011 // www.eco-net.ee

Olelusringi hindamine
Keskkonnahoidlik tootearendus
Ökomärgised
Keskkonnateatised

Olelusring (ka elutsükkel, olelustsükkel)
Olelusring on üksteisele järgnevate ning omavahel seotud etappide ahel toote või teenuse "hällist hauani". Toote olelusringi kirjeldus algab toote valmistamisel materjalide valikust, energiaressursside tarbimisest ja tootmisest kuni toote kasutamise, jäätmete käitlemise ja lõpliku kõrvaldamiseni. Unustada ei tohiks ka toote pakendamist ja kogu olelusringi läbivat transportikasutust.

Olelusringi hindamine (inglise keeles Life Cycle Assessment, LCA) on lähenemisviis, mille puhul hinnatakse toote täielikku keskkonnamõju kogu selle olelusringi jooksul. Selleks summeeritakse ressursi- ja energiakulu ning mõju keskkonnale alates toote valmistamiseks vajalike toorainete hankimisest kuni toote kõrvaldamiseni pärast kasutamist. Oluline on siinjuures pöörata tähelepanu toote taas- ja korduskasutusele ning kogu tsüklis toimuva transpordi mõju keskkonnale.

Olelusringi hindamist kasutatakse enamasti tootearenduses ja strateegilisel planeerimisel, peamiste reostusallikate väljaselgitamiseks, erinevate tehnoloogiliste võimaluste võrdlemiseks, toodete ja tooraine kasutusest tuleneva mõju hindamiseks, üldsuse ja ametkondade informeerimiseks toodete keskkonnamõjust ja sarnaste toodete keskkonnamõju võrdlemiseks.

Olelusringi hindamise läbiviimise olulisemaks puuduseks on liigne andmete-, raha- ja ajamahukus, sage arvestamine subjektiivsete arvamustega ning vähene majandus- ja sotsiaalsete aspektidega arvestamine.

Toote keskkonnamõju vähendamise võimaluseks on toote kavandamise etapis läbiviidav keskkonnahoidlik tootearendus.

ISO standardid
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on olelusringi hindamise läbiviimiseks andnud välja mitmeid juhiseid. Olulisemad on:

  • ISO 14040:1997 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Põhimõtted ja struktuur
  • ISO 14041:1998 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Eesmärgi ja ulatuse määratlemine ning inventuur
  • ISO 14042:2000 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Mõju hindamine
  • ISO 14043:2000 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Interpreteerimine

                            

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »