eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

ISO 14001

29.08.2011 // www.eco-net.ee

ISO 14001
EMAS
Integreeritud juhtimissüsteemid
Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise meetodid
KKJS kontroll
Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine (KTH)
Keskkonnajuhtimissüsteemide alased uuringud

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. ISO 14001 sertifikaadi saamiseks peab täitma just selle standardi nõudeid. Standardi töötas välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organisation for Standards, ISO) 1996. aastal ja oma struktuurilt on see väga sarnane ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga. 2004. aastal standardit uuendati ja ka Eestis kehtib 2005. aasta septembris Eesti Standardikeskuse (EVS) poolt kinnitatud standard "EVS-EN ISO 14001:2004 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Spetsifikaat ja juhised selle kasutamiseks, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile". Alates 15. maist 2006 sertifitseeritakse ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteeme üksnes 2004. aasta versiooni kohaselt.
Standardi juurutamine on vabatahtlik, kuid sertifikaadi saamiseks tuleb täpselt jälgida standardi ja organisatsiooni enda poolt seatud sisemisi nõudeid, milledele vastavust kontrollib erapooletu (nn kolmas) osapool. Selleks viib akrediteeritud audiitor läbi välisauditi. Kui nõuded on täidetud, saab organisatsioon ISO 14001 sertifikaadi. Sertifikaadi kehtivus on tähtajaline (kehtib üldjuhul 3 aastat).
ISO 14001 on levinuim keskkonnajuhtimisstandard maailmas.
 
2011. aasta augusti seisuga on Eestis 383 ISO 14001 standardi kohaselt sertifitseeritud ettevõtet (jooksvat ülevaadet sertifitseeritud ettevõtetest saab Eesti Kvaliteediühingu koduleheküljelt).
ISO 14000 sarja kuulub veel mitmeid teisi standardeid. Keskkonnajuhtimissüsteeme ja nende auditeerimist käsitlevad järgmised standardid:
  • EVS-EN ISO 14001:2004 on põhistandard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile;
  • EVS-EN ISO 14004:1998 esitab üldised juhised KKJS juurutamiseks, et hõlbustada ettevõttel ISO 14001 kohase KKJS juurutamist;
  • EVS-EN ISO 14031:2000 kirjeldab keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamist;
  • EVN-EN ISO 14042:2000 Keskkonnajuhtimine. Olelusringi analüüs;
  • EVS-EN ISO 19011:2002 asendab ISO 14010, 14011, 14012 standardeid ning esitab üldised juhised keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi läbiviimiseks.
Loetletud standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.
 
Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas juurutada ISO 14001, mis kasu saavad sellest ettevõtted jms infot standardi kohta leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.
 
 
 

                   

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »