eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Keskkonnajuhtimisalane koolitus väikeettevõtetele

Säästva Eesti Instituut // 11.04.2014

Mis ja kellele? Säästva Eesti Instituut korraldab väikeettevõtetele suunatud 1-päevase keskkonnaalase koolituse. Ootame osalema ettevõtteid ürituste korraldamise, kontoritegevuse, ehituse, jaekaubanduse, ilusalongi teenuste, majutusasutuse, toitlustuse, autoparandustöökodade tegevusvaldkondadest, kuid oodatud on ka teised huvilised. 

Milleks? Koolituse eesmärk on parandada väikeettevõtete keskkonnaalast tegevust, sh jäätmekäitluse korraldamine, energiatõhusus, vee- ja kemikaalide kasutuse vähendamine ning anda ülevaade asjakohastest keskkonnaalastest õigusaktidest.

Väikeettevõtte saadav kasu:

·           Teab, millised on tema tegevuse olulisemad keskkonnaprobleemid (nt energia, vee, kemikaalide kasutus või jäätmeteteke) ning kuidas on võimalik oma tegevust ressursitõhusamalt korraldada (ehk kus on võimalik säästa);

·           Teab oma tegevust reguleerivatest keskkonnaõigusaktidest, nendes tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses;

·           Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad märgise ning nii on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata;

·           Soovi korral saab nõustamist projekti kaasatud keskkonnakonsultantidelt, kes omavad praktilisi teadmisi Ecotoolkit veebiplatvormist ning väikeettevõtete nõustamisest.

Kuidas? Koolituse käigus tutvustatakse lihtsaid väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimisvahendeid. Nende abil on ettevõtetel võimalik oma keskkonnaprobleeme tuvastada, keskkonnamõju vähendada, sh tagada ressursside tõhus kasutamine, õigusaktide nõuete tundmine  ning kokkuhoidmine kuludelt. Koolitus põhineb Ecotoolkit veebiplatvormil, kus esitatud teave ja vahendid aitavad lihtsalt ja visuaalselt väikeettevõtete keskkonnaprobleeme välja selgitada ning neile lahendusi leida. Vt ka päevakava.

Kus? Koolitused toimuvad üle Eesti:

  • Tihemetsal, 7.mail 2014 Voltveti koolituskeskuses, Pärnu- ja Viljandimaa ettevõtetele
  • Tallinnas, 27.mail 2014 St Barbara hotellis.
  • Tartus, 28.mail 2014 Atlantise konverentsikeskuses
  • Pärnus 18.septembril 2014 Pärnu Keskkonnahariduskeskuses
  • Lõuna-Eestis, 14.novembril 2014 Kevvai turismitalus

Koolitusi viivad läbi Säästva Eesti Instituudi eksperdid koostöös EAS-i maakondlike arenduskeskustega:

Harri Moora, PhD on Säästva Eesti Instituudi keskkonnakorralduse programmi juht. Ta on nõustanud nii era- kui avaliku sektori organisatsioone ressursitõhususe ja keskkonnajuhtimissüsteemide vallas juba ligi 15.a. Ta on juhtinud mitmeid säästva tarbimise ja tootmise alaseid projekte. Ta on osalenud mitmete loodusvarade kasutamise, jäätmekäitlussüsteemide ja säästva tarbimise analüüsimeetodite ning modelleerimisvahendite väljatöötamisel. Ta peab keskkonnajuhtimise loenguid erinevates ülikoolides.

Evelin Urbel-Piirsalu, PhD on töötanud Säästva Eesti Instituudi keskkonnakorralduse programmis vanem­eksperdina alates 2004.a. Evelin on eksperdina osalenud mitmetes keskkonnajuhtimisalates projektides nagu EMAS Easy MOVE-IT, Ecotips 2.0, Euroopa Rohelise Kontori Võrgustik, mille raames on ta ettevõtteid nii koolitanud kui nõustanud.

Koolitusel osalemine ning individuaalne nõustamine on tasuta.

Juhul kui olete huvitatud oma ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamisest ning ressursitõhususe saavutamisest, on see hea võimalus oma ettevõte proovile panna ja osaleda!

Osalemissoovist anna teada siin. Küsimuste korral pöördu Evelin Urbel-Piirsalu poole,

evelin.urbel@seit.ee või telefonil 627 6116.

Koolitust rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »