eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Seminarid ja üritused
Koolitused
Ettekanded
Trükised
Filmid
Konsultatsioon
Sertifitseerimine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete kogumine
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Seminarid ja üritused

Kiirvalik:

Keskkonnateemaliste seminaride sarja „Keskkond ja ettevõtlus“ viies seminar - ENERGIATEEMADEL, energiatõhusus, 11.09.2013 12:30 - 16:00

Seminar „KESKKONNATASUD - oleviku hindamine ja tuleviku prognoosimine“, ökomärgised, 28.08.2013 09:00 - 15:00

Seminar keskkonnasõbraliku innovatiooni projektide loodus-, sotsiaal- ja majanduskeskkonna mõjude analüüsimisest, keskkonnahoidlik majandus, 29.05.2013 10:00 - 14:00

Seminar "Häid näiteid rohelisest majandusest", keskkonnahoidlik majandus, 24.04.2013 13:00 - 17:00

Rohelise Võtme ja Eesti toidu seminarid, keskkonnamärgised, 21.02.2013 10:00 - 22.02.2013 16:45

Keskkonnahariduse konverentsid 2012, keskkonnateadlikkus, 17.01.2013 - 31.01.2013

Ökomärgise teemaline seminar kaupmeestele, 3. detsembril, ökomärgised, 03.12.2012 09:30 - 12:00

Säästva Arengu Foorum 2012: Rohelise majanduse eeldused ja võimalused Eestis, keskkonnahoidlik majandus, 03.10.2012 09:30 - 17:00

Keskkonnajuhtimise konverents, keskkonnajuhtimissüsteemid, 29.05.2012 09:00 - 16:30

Ökomärgiste seminar edasimüüjatele, ökomärgised, 14.05.2012 10:00 - 15:00

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni avalik seminar 7. märtsil, keskkonnateadlikkus, 07.03.2012 10:00 - 13:00

Konverents „Inimmõju Tallinna keskkonnale VI“, keskkonnakaitse, 08.12.2011

Keskkonnahoidlike riigihangete seminar, hanked, 30.11.2011 10:00 - 16:30

Seminar kemikaalide käitlemisest metalli- ja masinatööstuse ettevõtetes, kemikaalid, 09.11.2011 10:00 - 17:00

Seminar “Kuidas tõsta efektiivsust tootmisettevõttes?“, keskkonnahoidlik majandus, 03.11.2011 10:00 - 18:00

Ökomärgist​e seminar kemikaale tootvatele ja kasutavate​le ettevõtete​le, keskkonnamärgised, 28.09.2011 09:50 - 16:00

Uus tööstusheite direktiiv ja Eesti valmidus selle nõuete rakendamiseks, keskkonnakompleksload, 20.09.2011 09:30 - 16:30

Keskkonnafestival ROHEVIK 15.-17. septembril Tallinnas ja Tartus, keskkonnateadlikkus, 15.09.2011 - 17.09.2011

Keskkonnajuhtimise seminar kemikaale tootvatele ja kasutavatele ettevõtetele - TASUTA, keskkonnajuhtimissüsteemid, 29.06.2011 10:00 - 16:00

Metalli- ja masinatööstusettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimise seminar Tallinnas, keskkonnajuhtimissüsteemid, 26.05.2011 09:00 - 17:00

Metalli- ja masinatööstusettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimise seminar Viljandis, keskkonnajuhtimissüsteemid, 24.05.2011 10:00 - 17:30

Ökomärgise seminar Keskkonnaministeeriumis, keskkonnamärgised, 28.04.2011 09:30 - 16:00

EKJA seminar - avatud kõigile huvlistele, keskkonnateadlikkus, 20.04.2011 11:00 - 12:30

EKJA seminar keskkonnatasude teemal, keskkonnatasud, 24.03.2011 10:00 - 12:30

Life+ infoseminar 2011, keskkonnateadlikkus, 16.03.2011 09:00 - 17:00

VKEdele suunatud ECAP seminar Brüsselis, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete keskkonnahoidlikkus, 10.02.2010

EKJA seminar, keskkonnateadlikkus, 26.01.2010 10:00 - 13:00

Seminar uuest veeseadusest ja selle rakendamisest, vesi ja kanalisatsioon, 14.01.2010 11:00 - 15:30

Keskkonnajuhtimissüsteemi koolitussari väikeettevõtetele (siseaudiitori koolitus), keskkonnajuhtimissüsteemid, 14.01.2010 09:00 - 16:15

Rahvusvaheline konverents „Roheline majandus ja energiatõhusus pikaajalises perspektiivis", keskkonnahoidlik majandus, 10.12.2009 11:00 - 11.12.2009 17:00

EKJA korraline seminar, 10.12.2009 09:30

Rahvusvaheline seminar “Biogaasi ja maagaasi kasutamine mootorikütusena Eestis – võimalused ja takistused”, 03.12.2009

Teabeüritus ettevõtlusliitudele teemal „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamine 2010“, ettevõtlusliitude teavitus, 02.12.2009 10:00 - 15:00

Projekti „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“ avaseminar, biogaas, 01.12.2009

Ökomess Elukvaliteet 2009, biogaas, 27.11.2009

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse kursus Leedus, biogaas, 25.11.2009 - 26.11.2009

Keskkonnajuhtimissüsteemi koolitussari väikeettevõtetele (3. koolitus), keskkonnajuhtimissüsteemid, 19.11.2009 09:00

IV TALLINNA JÄÄTMEKONVERENTS “Jäätmed – mida, kuhu ja kuidas?”, 19.11.2009 - 20.11.2009

Saksa-Balti Kaubanduskoja seminar Vilniuses “Elektri ja soojuse tootmine biomassist. Elektri ja soojuse koostootmine“., 17.11.2009

Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu, 16.11.2009 14:00

Konverents "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XI", 12.11.2009 10:00

Säästva arengu foorum 2009: Jätkusuutliku arengu mõõtmine – kas mõõdame õigeid asju õige mõõdupuuga?, 11.11.2009 09:00

Konverents A Clean Energy Future (Puhta energiaga tulevik), 11.11.2009 08:45

Konverents "Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule", 10.11.2009 10:30

Kvaliteedikonverents Ootused ja võimalused 10.-11. ja 13. november, 10.11.2009 - 13.11.2009

Ettevalmistav seminar Baltic Sea Action tippkohtumiseks Helsingis, 04.11.2009 09:30

Keskkonnajuhtimissüsteemi koolitussari väikeettevõtetele (2. koolitus), biogaas, 22.10.2009 09:00

Bureau Veritase kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide audiitorite koolitused 2009. a sügisel, 12.10.2009

EKJA õppereis Kundasse, 06.10.2009 08:00

TJO juhtimissüsteemide koolituspäev, 02.10.2009 10:00

Keskkonnajuhtimissüsteemi koolitussari väikeettevõtetele (1. koolitus), biogaas, 17.09.2009 09:00

Ökofestival “Rohelisem elu” Põlvamaal, 17.-22. augustil, biogaas, 17.08.2009

Öko-innovatsiooni rahastamisvõimaluste infopäev, 19.06.2009 10:00

EKJA seminar: muutused keskkonnaõigusaktides ja Eesti keskkonnaseadustiku koostamine, 16.06.2009 10:00

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus Tallinnas, 03.06.2009

Koolitus "Edukas projektitöö"projektitaotluste kirjutamisest, 02.06.2009

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus Kuressaares, 01.06.2009

Seminar "Säästev ehitamine ehk energiatõhus maja looduslike materjalidega", 23.05.2009 09:30

Infoseminar Life+ programmi poolt pakutavate rahastusvõimaluste kohta, 21.05.2009

Kutse infopäevadele: Võimalused rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks Euroopa Liidu toel, 20.05.2009 13:00

Vastutustundliku ettevõtluse heade praktikate jagamise seminar, 07.05.2009 13:30

Ettevõtete ühiskondliku vastuse seminar, 21.04.2009 14:00

Konverents "Innovaatilised lahendused energeetikas: maasoojusenergia", 17.04.2009 12:00

Jätkusuutliku ettevõtluse strateegilise juhtimise kursus, 13.04.2009 09:00

Keskkonnahoidlike riigihangete seminarid 2. aprillil Tallinnas ja 3. aprillil Kuressaares 2009, 02.04.2009

Veemajanduse ja -tehnoloogia mess Wasser-Berlin 2009, 30. märts - 3. aprill, 30.03.2009 09:00

Seminar taastuvenergeetikast "Taastuvenergia - Eestimaa kui Testimaa", 24.03.2009 15:00

Ettevõtete venekeelse töötajaskonna keskkonnajuhtimisalase koolitussarja 3.päev, 05.03.2009 10:00

Bureau Veritase koolitused veebruaris, märtsis ja aprillis 2009, 11.02.2009 08:30

Ökoseminaride sarja avaseminar, biogaas, 10.02.2009 12:00

Välisõhu kvaliteedi seminar, 10.02.2009 10:00

Energiatõhusa ehituse seminar 3. veebruaril!, 03.02.2009 10:00

Ettevõtete venekeelse töötajaskonna keskkonnajuhtimisalase koolitussarja 2.päev, 27.01.2009 10:00

EKJA seminar “Energiasäästu võimalused kontoris ja ettevõttes”, 23.01.2009 13:00

Seminar "Äriühingud ja looduskeskkond - vaenus või pigem koostöös?", 20.01.2009 13:45

Biloogilist heitveepuhastustehnoloogiat ja biogaasi tootmise süsteeme tutvustav seminar, 14.01.2009 09:00

Ümarlaud „Eesti väljakutsed muutuvas majandusruumis ja Euroopa peegeldus”, 16.12.2008 10:00

EMASi ja VKEde teemaline konverents 15. detsembril Brüsselis, 15.12.2008 09:00

, 09.12.2008

Seminar ÖKO-TEX® - avab lõputud tekstiiliturud, 02.12.2008 12:00

Ökomess Elukvaliteet 2008, 28.11.2008

Seminar “Energy Efficiency and energy services – What is the secret of successful energy saving programmes?“, 28.11.2008

Ökoturismi valdkonna kontaktkohtumised Shanghais 20.-22. novembril, registreerimine kuni 1. august 2008, 20.11.2008 09:00

Klastrijuhtide koolitus 19.-21. novembril 2008, 19.11.2008 10:00

Seminar Eesti loodusturismist, 14.11.2008 11:30

Kvaliteedikonverents teemal, 11.11.2008 11:00

Keskkonnajuhtimise koolitus ettevõtete venekeelsele töötajaskonnale, 11. novembril, 11.11.2008 10:00

Seminar „Eesti elu kvaliteet Euroopa võrdluspildis” 4. novembril 2008, 04.11.2008 10:00

Energiamajanduse arengukava KSH aruande avaliku arutelu 31. oktoobril, 31.10.2008 13:00

Euroopa Komisjoni 5. öko-innovatsioonialane foorum Budapestis 15-16 oktoobril 2008, 15.10.2008

Juhtimissüsteemide ja auditeerimise alane kursus 13.-17. oktoobril 2008, 13.10.2008

Jäätmekäitlejate Liidu jäätmepäev 7. oktoobril KUMUs, 07.10.2008 09:30

Juhtimissüsteemide ja auditeerimise alane kursus 6.-9. oktoobril 2008, 06.10.2008

EELTEADE: Keskkonnajuhtimise koolitus ettevõtete venekeelsele töötajaskonnale, 01.10.2008

Energiasäästu ja –efektiivsuse seminar 28. novembril 2008, 28.09.2008

Jätkusuutliku energiamajanduse süsteemide alane suvekool toimub 24. - 26. septembril Saksamaal Birkenfeldis, 24.09.2008 09:30

Ökomärgist tutvustav seminar importijatele, hulgi- ja jaemüüjatele, 17. septembril 2008, 17.09.2008 09:30

Konverents "Ohtlike kemikaalide asendamine - väljakutsed ja võimalused", 17 septembril 2008, 17.09.2008 09:00

Konverents "Innovation - Key from Slowdown to Growth" 3.-5. septembril Tartus. NB! Soodsaim registreerida kuni 10. juulini, 03.09.2008 09:00

Kemikaalipoliitika Reach tutvustus ja eelregistreerimise protsess, 27. augustil 2008, 27.08.2008 10:00

EKJA konverents 26. augustil 2008, 26.08.2008 09:00

Seminar "Innovatsioon ehk uuenduslikkus tagab edu", 18.06.2008 11:00

Rahvusvaheline konverents – III Läänemere Energiadialoog, 29.-30. mail Tallinnas, 29.05.2008 10:00

Avatud ruum ökoturismist 28. mail Soomaal, 28.05.2008 11:00

Seminar "UUE KEMIKAALIPOLIITIKA REACH ERIPÄRA. EELREGISTREERIMISE PROTSESS" 28. mail, 28.05.2008 10:00

Seminar "Tootjavastutus" 27. mail 2008 Rahvusraamatukogus, 27.05.2008 11:00

Konverents "Ökoloogiline eletroonikasektor" 26.–27. mail Poolas, 26.05.2008

Säästva arengu teemaline loeng: esineb Maanõukogu (Earth Council) Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna president Ella Antonio - 23. mail, 23.05.2008 10:00

Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine, kursus tudengitele 19.-23. mail, 19.05.2008 09:00

Keskkonnatasude foorum 7. mail, 07.05.2008 13:00

Ökoehitus ja ökosisustus - probleemid ja kogemused, 4. mail, 04.05.2008 13:00

Eesti Mäekonverents 2008, 2. mail Tallinnas, 02.05.2008 10:00

Seminar „Keskkonnaandmetest keskkonnainfoni“, 30. aprillil, 30.04.2008 09:00

Biolagunevaid jäätmeid käsitlev konverents Riias, 29-30. aprill, 29.04.2008 10:00

ISO 9001 & 14001 siseaudiitorite kursus, 28–30. aprill, biogaas, 28.04.2008

Energeetikakonverents "KAS SELGE PLAAN VÕI ENERGIARULETT?" 26. aprillil, 26.04.2008 12:00

Rahvusvaheline biomassi- ja biotehnoloogiaalane kontaktkohtumiste mess PAVE Viborg 2008 Taanis, 21-23. aprill, 21.04.2008

Metsanduse visioonikonverents 2008, 18. aprillil Tartus, 18.04.2008 11:30

MKMi energiafoorumite sarja II foorum, 9. aprillil, 09.04.2008 09:00

Konverents "Põlevkivimaa - probleemid ja tulevik" 4. aprillil, 04.04.2008 10:00

Keskkonnatehnoloogia valdkonna kontaktkohtumised Tallinnas messil "Eesti Ehitab", 2. aprillil, 02.04.2008 10:00

Seminar "Energiatõhusus ehitus ja alternatiivenergeetika tootmine Eestis", 1. aprillil, 01.04.2008 10:00

Riigihangete koolitus ”Praktiliselt riigihangetest” Tartus 25. märtsil, 25.03.2008 10:00

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi seminar 20. märtsil, 20.03.2008 14:00

Tuleohutusalane koolitus 14. märtsil Tallinnas, 14.03.2008 10:00

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 7. märtsil, 07.03.2008 10:00

7-9. märts taastuvenergia ja säästva ehitamise ning renoveerimise mess CLEAN ENERGY POWER Stuttgartis, 07.03.2008

4-7. märtsil taastuvenergeetika ja energiasäästlikkuse teemaline mess PAVE Wels 2008 Austrias, 04.03.2008

Biomassi ja bioenergia mess 27.-29.veebruaril Eesti Näituste Paviljonis, 27.02.2008

Seminar “Uut kemikaalipoliitikat rakendava REACH-määruse tutvustamine – tee uute nõuete mõistmisele” 22. veebruaril, 22.02.2008 09:30

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 14.02.2008, 14.02.2008 10:00

31. jaanuaril seminar teemal KMH ja KSH arendaja seisukohast vaadatuna, 31.01.2008 09:30

Töötervishoiu- ja tööohutusealane koolitus 24. jaanuaril, 24.01.2008 10:00

Konverents „Ettevõtlike ülikoolide teenused – teaduspõhine koostöö“, 24.01.2008

Mürakonverents, 17. ja 18. jaanuaril 2008, Tallinna Tehnikaülikoolis, 17.01.2008 10:00

Seminar „Ettevõtte arendustegevus– hulljulged ideed või läbimõeldud strateegia?“ 11. detsembril, 11.12.2007 13:00

Euroopa Liidu tegevuskava väikeettevõtete toetamiseks keskkonnaalaste nõuetega vastavuse saavutamiseks 5. detsembril Keskkonnaministeeriumis, 05.12.2007 09:00

Keskkonnasuhtluse seminar 29. novembril, 29.11.2007 10:00

Seminar „Keskkonnamüra kaardistamine, nõuded ning praktiline kasutus”, 28. novembril 2007, 28.11.2007 09:30

20–23. novembril rahvusvaheline ökoloogiamess POLEKO 2007 Poolas!, 20.11.2007 09:00

Briti keskkonnafirmade seminar 19. novembril 2007, 19.11.2007 11:00

Töötervishoiu- ja tööohutusealane koolitus 14. novembril, 14.11.2007 10:00

Säästva arengu foorum 2007 8. novembril, 08.11.2007 09:45

7.-10. novembril toimub Itaalias Riminis keskkonnamess "Ecomondo"!, 07.11.2007

Seminar "Toote keskkonnateatis, selle koostamine ja rakendused", 01.11.2007 10:00

23.-25. oktoobril töötervishoiu ja -ohutusalane 24-tunnine väljaõppekoolitus, 23.10.2007 10:00

18. oktoobril töötervishoiu ja tööohutuse koolitus, 18.10.2007 10:00

Kolmas Tallinna jäätmekonverents 18.-19. oktoobril 2007, 18.10.2007 09:00

15.-19. oktoobril Bureau Veritas`i juhtaudiitorite kursus, 15.10.2007

Keskkonnatehnoloogia kontaktkohtumine Austrias, 9.–13. oktoobril, 09.10.2007

8.-11. oktoobril Bureau Veritas`i siseaudiitorite kursus, 08.10.2007

Keskkonnatehnoloogia kontaktkohtumine Tšehhis, 1.–4. oktoobril, 01.10.2007

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 27. septembril 2007, 27.09.2007 10:00

Seminar "Vastutustundlik matkamine" 13. septembril, 13.09.2007 11:19

LIFE + tutvustav seminar 13. septembril 2007, 13.09.2007 11:00

Tuleohutusalane koolitusseminar, 06.09.2007 10:00

27. augustil seminar biokütuste turusituatsioonist ja arendusest, 27.08.2007 11:30

EKJA avatud seminar 12. juunil, 12.06.2007 12:00

Seminar: Välisõhu kaitse seaduse muudatused ja kasvuhoonegaasidega kauplemine, 12. juuni 2007, 12.06.2007 09:00

Rahvusvaheline kontaktmess Prantsusmaal - Futurallia 2007 6.–8. juunil, 06.06.2007 16:00

Väikeettevõtlus ja maaelu tulevik, konverents 26. mail Jänedal, 26.05.2007 10:00

26. aprillil toimub jäätmepäev, registreerumine kuni 20. aprillini!, 26.04.2007 09:00

Infopäev veepoliitikast, taimekaitsevahenditest ja nende ohtudest, 29. märtsil, 29.03.2007 11:00

Infopäev veepoliitikast, taimekaitsevahenditest ja nende ohtudest, 27. märtsil, 27.03.2007 11:00

Seminar Parimast Võimalikust Tehnikast keskkonnaohu minimiseerimiseks 27–28. märtsil, 27.03.2007 09:30

Tänane konverents - "Veepuudus - kas ka Eestis?", 22.03.2007 12:00

Konverents "Loodusteadlik haridus ja jätkusuutlik areng Eestis", 9-10. märts, registreerumine kuni 1. märts, 09.03.2007 10:15

Ökoehituse konverents 8. märtsil 2007, 08.03.2007 09:00

BVQI koolitused märtsis-aprillis 2007, 06.03.2007

Meeldetuletus - Keskkonnajuhtimise koolitused tööstusettevõtetele, 2. märts ja 3. mai 2007, 02.03.2007

EKJA korraline seminar 22. veebruaril - kasvuhoonegaasidega kauplemine, 22.02.2007 14:00

Seminar taimekaitsevahendite ohtudest veekeskkonnale, 16. veebruar 2007, 16.02.2007 10:00

Briti keskkonnafirmade tutvustusseminar, 26.01.2007 09:00

Konverents, 19.01.2007 10:00

Rohelise Värava pärastlõuna Von Krahli teatris, 13.12.2006 15:00

Seminar jäätmeloast ja jäätmearuandlusest, 07.12.2006 09:00

Konverents taastuvate ja alternatiivenergiaallikate arengu võimalustest Eestis ja Euroopas, 04.12.2006

Seminar jätkusuutlikkuse vajadusest, tähtsusest ja kasulikkusest, 21.11.2006 09:00

Konverents "Naftajärgne Euroopa", 27.10.2006 10:00

Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) juhtaudiitori koolitus, 09.10.2006

Töötervishoiu ja -ohutuse seminarid, 26.09.2006 09:00

Tervikliku tootepoliitika seminar, 07.09.2006 09:00

EKJA korraline seminar 22. veebruaril - KHG kauplemine, 22.02.2005 14:00

Seminar "Disain ja säästev mõtteviis", 01.01.2005

, 01.01.2005

20–23. novembril rahvusvaheline ökoloogiamess POLEKO 2007 Poolas!, 01.01.2005

, 01.01.2005

Saabuvad üritused

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »